Loopbaan coaching

Je bent op deze pagina terecht gekomen omdat je een vraag hebt die te maken heeft met je loopbaan. We zijn in ons leven een groot deel van onze tijd met werk bezig. Het is dan ook logisch dat je goed wilt voelen in dat wat je doet. Je wilt je kwaliteiten inzetten en waardering krijgen voor wat je doet en bijdraagt. Wat daar bij hoort, is het zo nu en dan afstemmen waar je staat. Doe je het werk nog waar je energie van krijgt of merk je toch dat het ergens schuurt? Het kan helpend zijn om daar op een dieper niveau naar te kijken met begeleiding van buitenaf. Ik kan je begeleiden bij vragen als:

  • Wat wil ik nu echt met mijn werk?
  • Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik deze benutten?
  • Wat houdt mij tegen om stappen te zetten in mijn carrière?
  • Hoe kan ik grenzen aan geven in mijn werk?
  • Ik raak steeds verstrikt in patronen op mijn werk, hoe kan ik die doorbreken?
  • etc

Het kan ook zijn dat je manager je heeft aangeraden om een coachingstraject aan te gaan. Bijv. omdat je overbelast bent, steeds in conflicten verzeilt raakt of je niet lekker in je vel zit in je huidige werk. In dat geval kijken we samen welke vragen er liggen. En of jij je daarin herkent en werken we aan duurzame verbetering.

Voor werkgevers

Als werkgever heb je te maken met werknemers die door allerlei omstandigheden niet goed meer kunnen functioneren op het werk. Ze zijn bijvoorbeeld overbelast, stellen te hoge eisen aan zichzelf of kunnen moeilijk loslaten. Of er spelen onderliggende patronen die maken dat er geen balans is waardoor het risico op uitval toeneemt. Als werkgever kun je door vroegtijdig signaleren voorkomen dat de werknemer uitvalt voor langere tijd.

Bureau Grip biedt kortdurende trajecten aan met als doel het voorkomen van ziekmelding en uitval. In overleg met werkgever en de coachee zal er een terugkoppeling plaatsvinden over het verloop van de sessies.