Coaching & counseling

Coaching en counseling hebben veel overlap met elkaar. Ik begeleid je zowel in de rol van coach als in die van counselor bij jouw verander,- of aanvaardingstraject. In de praktijk lopen deze dan ook door elkaar heen en zal ik de rol aannemen die op dat moment voor jou het meest passend is. In de basis zullen we altijd een plan van aanpak maken voor de buitenwereld (hoe ga ik om met triggers in de buitenwereld) en een plan van aanpak voor de binnenwereld (hoe ga ik om met een bepaald gevoel in mij in een  situatie).

De kracht van coaching

De kracht van coaching zit hem vooral in doelgerichtheid en je wordt aangezet tot actie. Wat is er nodig om van A naar B te gaan? Welke krachten zijn er in jou die je in kunt zetten om je doel te bereiken? Welke patronen of overtuigingen maken dat je tot dusver je doel nog niet hebt behaald? Je wordt uitgedaagd om naar binnen te kijken en daar aan te pakken wat jou belemmert om vervolgens wel je doelen te behalen.

De kracht van counseling

De kracht van counseling is juist het stil gaan staan bij jouw situatie. Als counselor richt ik me op het voor jou inzichtelijk maken van de onderliggende problematiek. Op de kern van het eigenlijke probleem. Door middel van inzichtgevende oefeningen, bezinning en reflectie ontstaat er ruimte om jezelf op een diepere laag te leren kennen waardoor je nieuwe inzichten krijgt. Daar bouw je vervolgens op verder zodat je steeds meer verbinding kunt maken met jezelf en de wereld om je heen.